24/06/2024

ตราด-พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมกันแห่กฐินสามัคคีรอบสถานที่บริเวณวัดอรุณราษฎร์พัฒนากว่า 4,000 คน

ตราด-พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมกันแห่กฐินสามัคคีรอบสถานที่บริเวณวัดอรุณราษฎร์พัฒนากว่า 4,000 คน

 

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ.วัดอรุณราษฎร์พัฒนา หมู่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และชาวไทย-กัมพูชาร่วมกันแห่องค์กฐินสามัคคีไปรอบๆสถานที่บริเวณวัดอรุณราษฎร์พัฒนาเป็นจํานวนมาก พร้อมด้วยขบวนยาวเหยียดเต็มไปด้วยผู้ใจบุญศรัทธาร่วมแห่บริเวณงานกฐินสามัคคีวัดอรุณราษฎร์พัฒนา เมื่อเวลา 09.00น.เป็นต้นไป โดยมี นายจักรพันธ์ บ่างวัฒนสุวรรณ คุณตวงพร ภารพันธ์ (มู่หลาน) คุณแม่ซา สังข์ทอง และ ด.ญ.ทิพย์ประภา ภารพันธ์(น้องโบนัส) และครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี พร้อมนายธรรมนูญ สวัสดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ ทหาร ตํารวจ และหน่วยงานข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566

โดยมีพระใบฎีกา กริ่ง นาโค เจ้าอาวาสวัดอรุณราษฎร์พัฒนา พระครูประวิตรวิหารการ (รัศมี)เจ้าคณะตําบลกิตติมศักดิ์ จากถํ้าผาตื้นสามคูหา บ้านป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโร่ง จ.ลําพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ จํานวน 16 รูป ผู้นําชุมชน และประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ชาวอําเภอคลองใหญ่ พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนํารายได้ทั้งหมดมาร่วมสมทบทุนสร้างซ่อมแซม กุฎิ ที่ชํารุดทรุดโทรมและปรับปรุงสถานที่ต่างๆภายในวัดอรุณราษฎร์พัฒนา ซึ่งยังขาดวัตถุปัจจัยอีกเป็นจํานวนมากในการทอดกฐินสามัคีในครั้งนี้ได้ปัจจุปัจใจ จํานวนทั้งสิ้น กว่า 611,999 บาท ยังไม่เป็นทางการ


โดยความร่วมมือของในพื้นที่และไกล้เครียงนับเป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่ใกล้วัดและพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่อื่นๆ ต่างร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา และร่วมกันเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสมทบทุนในการจัดสร้างต่างๆภายในวัดนอกจากนี้ ยังเป็นทุนในการทำนุบำรุงตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด 095-4399425
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป