10/12/2023

สมาคมสินแร่ฯพบอธิบดี​กพร.คนใหม่

สมาคมสินแร่ฯพบอธิบดี​กพร.คนใหม่
เมื่อเร็วๆนี้ ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างพร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯได้เข้าพบแสดงความยินดีต่อ ดร.อดิทัต วะสีนนท์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.)​ ในการนี้ สมาคมสินแร่ฯได้นำเสนอปัญหาต่างๆที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้าและความยุ่งยากในการขออาชญาบัตรและประทานบัตรฯ ซึ่ง ดร.อดิทัตได้ชี้แจงว่า กพร.พร้อมจะแก้ไขปัญหา เนื่องจากกิจการเหมืองแร่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเจริญให้กับประเทศ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป