12/12/2023

กาฬสินธุ์ “สายมู” ขนลุกซู่ “ฝนตก-ไฟดับ” กลางพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธมิ่งฟ้าเมืองฟ้าแดดสงยางทวารวดี

เกิดอิทธิปาฏิหาริย์ อยู่ดีๆฝนตกโปรยปราย ไฟดับๆติดๆ กลางพิธีจุดเทียนชัยพิธีมหาพุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำหมื่น พระพุทธมิ่งเมืองฟ้าแดดสงยางทวารวดี ที่มณฑลพิธีพระธาตุยาคูอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำเอา “สายมู” ผู้ร่วมพิธีนับพันคนขนลุกซู่ ยกมือขึ้นเหนือหัว “สาธุ” เชื่อเป็นอิทธิฤทธิ์ ความศักดิ์สิทธ์ บันดาลความร่มเย็นเป็นสุข แก่ผู้ร่วมพิธีและเก็บไว้บูชา

 


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดคืนวันที่ 12 พ.ย.66 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีหน้าองค์พระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไชยา พรหมา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนชัยพิธีมหาพุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำหมื่น พระพุทธมิ่งเมืองฟ้าแดดสงยางทวารวดี โดยมีพระเทพสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม (ธ) นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1, นายพลากร พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายทินพล ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5

นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยพระเกจิสมณศักดิ์ ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ขณะพระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ และนายไชยา พรหมา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีจุดเทียนชัย ในเวลา 18.00 น. ได้เกิดปรากฎการณ์ประหลาด น่าอัศจรรย์ สภาพอากาศที่อบอ้าว ท้องฟ้าที่โปร่งใส ไม่มีก้อนเมฆบดบัง กลับมีสายฝนโปรยปรายลงมาชั่วขณะ หลอดไฟหลากสีที่ประดับประดา และให้แสงว่างทั่วบริเวณมณฑลพิธีก็ดับๆ ติดๆ ก่อนที่จะกลับสู่ภาวะปกติ มีสายลมเย็นอ่อนๆ พัดผ่านมาเป็นระยะตลอดการประกอบพิธีถึงเวลา 24.00 น.


นายทินพล ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ และอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ อยู่ในบริเวณลำน้ำปาว และลำน้ำชี อาชีพหลักคือทำนา 2 ครั้ง ทั้งนาปีและนาปรัง เป็นพื้นที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของภาคอีสาน ผลผลิตข้าวที่สำคัญของพื้นที่คือข้าวเจ้า พันธุ์ข้าวเหลือง 11 ที่ผ่านมาประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำ 2 อย่างคือ ฤดูฝนน้ำท่วม และฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำ ทำให้ผลผลิตไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำหลาก และบางปีฝนทิ้งช่วง เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ จึงได้มีแนวทางในการผลักดันสร้างแก้มลิง เพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วม และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง โดยเสนอโครงการต่อรัฐบาลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ด้านนายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า พื้นที่ อ.กมลาไสย ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ สมัยทวารวดี อายุกว่า 1,400 ปี มีพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน เป็นแหล่งโบราณคดีและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ผ่านมาทางอำเภอได้ร่วมกับหลายภาคส่วน เช่น อบจ.กาฬสินธุ์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยว ท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน จัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี กำหนดเป็นงานประจำปีระดับจังหวัด เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา


นายเตชิตกล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงาน ณ บริเวณพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง หลังวันออกพรรษา ซึ่งเป็นงานบุญมหากฐินประจำปีนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี เชิดชูของดีประจำถิ่น ทางอำเภอจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ พร้อมพิธีฉลองสมโภชพิธีมหาพุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำหมื่น พระพุทธมิ่งเมืองฟ้าแดดสงยางทวารวดีขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมทำบุญของทุกหน่วยงาน ที่ถือเป็นบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มีการบอกบุญ เชิญชวนสั่งจองวัตถุมงคลที่ระลึก “พระพุทธมิ่งเมืองฟ้าแดดสงยางทวารวดี 1,400 ปี” พร้อมเหรียญสมเด็จนางพญาฟ้าแดดสงยางเนื้อเงิน เนื้อนวะและเนื้อทองเหลืองให้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย


ขณะที่นายสงวน ดอนสินพูล ผอ.รพ.สต.บ้านโนนสวาง ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทราบว่าพิธีมหาพุทธาภิเษกผึ้งพันน้ำหมื่น พระพุทธมิ่งเมืองฟ้าแดดสงยางทวารวดี มีพระเจกิชื่อดังสายวิปัสสนาและพระภิกษุสมณศักดิ์ภาคอีสานหลายรูป เช่น พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินธโร) พระญาณรักขิต (แผน โสภโณ) พระครูพิพัฒน์วิยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุคโต) พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล ที่ประชาชน ศิษยานุศิษย์ เลื่อมใสศรัทธา นั่งปรกปลุกเสก ตนมีความชื่นชอบในด้านวัตถุมงคล จึงเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


นายสงวนกล่าวอีกว่า นับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก ในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น.ขณะที่พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ และนายไชยา พรหมา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนชัย ในเวลา 18.00 น. ได้เกิดปรากฎการณ์ประหลาด น่าอัศจรรย์ สภาพอากาศที่อบอ้าวมาตลอดวัน ท้องฟ้าที่โปร่งใส ไม่มีก้อนเมฆบดบัง กลับมีสายฝนโปรยปรายลงมาชั่วขณะ และไฟนีออนที่ประดับประดาทั่วบริเวณมณฑลพิธีก็ดับๆ ติดๆ พอจุดเทียนชัยเสร็จสายฝนก็เลือนหายไป กลับมีสายลมเย็นอ่อนๆ พัดผ่านมาเป็นระยะ และหลอดไฟก็ให้แสงสว่างตลอดการประกอบพิธีจนถึงเวลา 24.00 น.ดับเทียนชัย

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตนและทุกคนที่ร่วมพิธีถึงกับขนลุกซู่ หลายคนยกมือขึ้นเหนือหัวพร้อมกล่าวคำสาธุ เพราะเชื่อในอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธมิ่งเมืองฟ้าแดดสงยางทวารวดี และปาฏิหาริย์ของสิ่งศักด์สิทธิ์ ที่สถิต ณ เมืองฟ้าแดดสงยางแห่งนี้ เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าว เชื่อว่าวัตถุมงคล “พระพุทธมิ่งเมืองฟ้าแดดสงยางทวารวดี 1,400 ปี” รุ่นนี้ เชื่อว่าจะมีพุทธคุณนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ผู้ที่เช่าบูชา เพราะประกอบพิธี ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และปลุกเสกโดยพระเกจิดังภาคอีสานหลายรูปดังกล่าว

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป