11/12/2023

ลำปาง-ภาคเหนือภาคใต้ เราไทยด้วยกัน

ลำปาง-ภาคเหนือภาคใต้ เราไทยด้วยกัน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566​ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เปิดค่ายสนับสนุนชุดครูฝึกดำเนินการฝึก การกระโดดหอสูง 34 ฟุต และไต่ลงหน้าผาจำลอง เพื่อทดสอบกำลังใจให้กับ คณะอาจารย์/นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 13 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอาจารย์/นักศึกษาพยาบาล ปลอดภัยทุกคน

#ฝึกเยี่ยมเปี่ยมวินัยใจกล้าหาญ
#ค่ายประตูผา

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป