26/06/2024

กำแพงเพชร-เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2566

กำแพงเพชร-เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2566

นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรรานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่ง
ฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอคุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ด้วยพระอัฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และพระราชอุตสาหะวิริยะ นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วมจากวันนั้นเองทำให้ทรงเกิด
แนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎร ด้วยความมั่นพระทัยว่าจะทำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่
จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้ง ดังที่ทรงสังเกตเห็นในขณะนั้น ให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่
แห้งแล้ง อันเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริ ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น โครงการ พระราชดำริฝนหลวง ในปัจจุบัน
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป