07/12/2023

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณพ่อเสนาะ พึ่งเจียม (คุณพ่อของ คุณสิริมนต์ สุขวัฒน์) กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดสิงคาราม ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป