07/12/2023

ชลบุรี-สัตหีบจิตอาสากว่า 40 ชีวิต ว่ายน้ำผ่าน 7 เกาะเพื่อการอนุรักษ์ “รักษ์เต่า รักษ์ทะเล ลดขยะ” ระยะทาง รวม 21 กม.

ชลบุรี-สัตหีบจิตอาสากว่า 40 ชีวิต ว่ายน้ำผ่าน 7 เกาะเพื่อการอนุรักษ์ “รักษ์เต่า รักษ์ทะเล ลดขยะ” ระยะทาง รวม 21 กม.

 


ที่บริเวณ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.ต.วสันต์ ภิรมย์โพธิ์ ผบ.ร้อย บก.ทรภ.2 นำทีมนักว่ายว่ายน้ำเพื่อการอนุรักษ์ 50 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาว่ายน้า เพื่อการอนุรักษ์ “รักษ์เต่า รักษ์ทะเล ลดขยะ” โดยหนึ่งในนั้นมี ครูกี้ “วิศรุตา ฟอร์ซ็อง อายุ 49 ปี อดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและนักบำบัดมะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัด นักว่ายน้ำรณรงค์และสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายทั่วทั้งประเทศ

ซึ่งต้องว่ายน้ำผ่านเกาะทั้งหมด 7 เกาะ ได้แก่ เกาะเณร เกาะพระ เกาะเตาหม้อ เกาะยอ เกาะเลา เกาะแมว เกาะหมู ระยะทางในการว่ายน้ำคือ 21 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมเชิงรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ของอ่าวดงตาล ซึ่งผู้มีใจรักและชื่นชอบการออกกำลังกายว่ายน้ำในทะเลหรือ Open water swimming เป็นจิตอาสาร่วมกันรณรงค์โดยใข้ทักษะการว่ายน้ำทางทะเลเป็นสื่อกลาง ในครั้งนี้


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์อนุรักษ์เต่าทะเล ปกป้องสิ่งแวดล้อมของทะเลไทย และรณรงษ์ลดการทิ้งขยะ ลดขยะจำพวกพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก และเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ คร่าชีวิตสัตว์ทะเล โดยเฉพาะเต่าทะเล อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม

 

ด้วยการช่วยกันเก็บขยะรักษาความสะอาดบนชายหาดของเกาะเตาหม้อ รวมทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการการออกกำลังกายเชิงท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศ (Ecotourism) โดยใช้ทักษะกีฬาว่ายน้ำกลางแจ้ง หรือ Open Water Swimming (OWS) อย่างยั่งยืนต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป