10/12/2023

รองต่าย นำทีมผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ตร.ภูธร ภาค 1

รองต่าย นำทีมผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ตร.ภูธร ภาค 1

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 2) , พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 3) , พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 5) และ ผศ.นพดล กรรณิการ กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ,

ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมและรับฟัง แนวทางการปฏิบัติจาก บช.ภ.1 เรื่องแผนมาตรการ แนวคิด การฝึกยุทธวิธีตำรวจประเภทการฝึกและขั้นตอนการฝึก (SOP) ที่ทำให้การฝึกยุทธวิธีตำรวจมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมาตรการป้องกันปราบปรามปัญหาการแข่งรถในทาง

โดยมี พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ.1 , รอง ผบช.ภ.1 (ปป) , ผบก. และ รอง ผบก (ปป) ในสีงกัด ภ.1 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องในสังกัด ภ.1 เข้าร่วมประชุม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป