26/06/2024

แม่ฮ่องสอน-สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน สั่งทะลายขบวนการมอดไม้ประดู่ สืบขยายผลวันเดียว 2 คดีซ้อนได้ของกลางพร้อมผู้ต้องหา 1 คน

แม่ฮ่องสอน-สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน สั่งทะลายขบวนการมอดไม้ประดู่ สืบขยายผลวันเดียว 2 คดีซ้อนได้ของกลางพร้อมผู้ต้องหา 1 คน
ได้รับการเปิดเผยข้อมูล ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบลำเลียงไม้ จึงได้มีการสั่งการทะลายขบวนการมอดไม้เถื่อน โดย นายเกษม คำมา ผอ สจป.ที่.๑ สาขาแม่ฮ่องสอน และนายสมจินต์ เนตรประดิษฐ ผอ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยการของ นายเกษม คำมา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน และ นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอนสอน ชุดที่ ๒ เข้าร่วมตรวจสอบและตรวจยึดไม้ โดยได้ร่วมกับสายตรวจปราบปราม สบอ.ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๔ (แม่ลาน้อย) เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๕ (แม่สะเรียง) เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวาและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ลาน้อย ร่วมกันตรวจสอบการลักลอบขนไม้ ตามเส้นทางไปบ้านแม่แลบ – บ้านท่าสองแคว ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยรถยนต์กระบะบรรทุก (ตู้ทึบ)และมีรถยนต์ (เก๋ง) สีดำเป็นรถนำทาง โดย นายนิพนธ์ เฟื่องฟู หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.๔ (แม่ลาน้อย) จึงได้สั่งการให้ชุดสายตรวจเข้าทำการดักซุ่มรอและให้เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจรถยนต์เตรียมพร้อมเข้าสกัดจับ ในขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจขับไปตามเส้นทางสายบ้านแม่แลบพบรถยนต์กระบะบรรทุก (ตู้ทึบ) ขับสวนทางมาซึ่งมีลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้ง จึงได้กลับรถขับไล่ติดตาม จากการตรวจสอบปรากฏ ว่าเป็นรถยนต์กระบะบรรทุกตู้ทึบ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น นาวาร่า สีเทา หมายเลขทะเบียน บท ๙๕๗๗ ชัยนาท ซึ่งได้มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนเฉพาะด้านหน้า ส่วนด้านหลังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนได้มีการบรรทุกไม้แปรรูปมาเต็มกระบะ ตรวจค้นในหัวเก๋งพบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ชื่อนายศุภกิตต์ สุติยพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และยังพบแผ่นป้ายทะเบียน บท ๙๕๗๗ ชัยนาท และแผ่นป้ายทะเบียน บพ ๖๒๖๕ เชียงใหม่ อยู่ใต้เบาะคนขับ จึงได้ทำการตรวจสอบไม้แปรรูปอย่างละเอียดปรากฏว่าเป็นไม้กระยาเลยแปรรูป (ประดู่)จำนวน ๒๑ แผ่น ปริมาตร ๒.๐๙ ลบม. คิดเป็นเงินค่าภาคหลวง ๓,๓๒๘.- บาท คิดเป็นเงินค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ ๑๔๖,๓๐๐.- บาท เบื้องต้น ไม้ของกลางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยฯ มส.๔ แม่ลาน้อยเป็นที่เรียบร้อย จึงได้ควบคุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่งดำเนินดคี
ต่อมาได้มีการสืบขยายผลเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังร่วม เข้าดำเนินการร่วมกันตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป จำนวน ๓ แผ่น ได้ไม้ประดู่ท่อน ของกลาง จำนวน ๕ ท่อน เลื่อยโซ่ไฟฟ้าดัดแปลงพร้อมบาร์โซ่ จำนวน ๑ เครื่อง , สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ยาว ๒ เมตร และเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ เครื่อง เหตุเกิดที่บริเวณป่าข้างทางระหว่างบ้านสันติสุข-บ้านกุปะ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินคดีไม้ทั้ง 2 คดี กับผู้กระทำผิดต่อไป
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป