11/12/2023

แม่ฮ่องสอน-องคมนตรี และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำแม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน-องคมนตรี และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำแม่สะเรียง
วันนี้ (16 พ.ย. 2566) ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วย พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา ปลัดกระทรวงยุติธรรม และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของอำเภอแม่สะเรียง โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายเภอแม่สะเรียง นายมิตร มณีวรรณ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง วิเชียร สุวรรณมังกร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการราชทัณท์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรืนจำ โดยมีพระดำริว่า แม้ว่าผู้ต้องขังจะเป็นผิดตามกฎหมายบ้านเมืองและต้องมารับโทษในเรือนจำ แต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นประชาชนที่ควรได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่องการสาธารณสุขและการแพทย์ เทียบเท่าประชาชนทั่วไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเปิดโครงการฯ ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 และมีเป้าหมายระยะที่ 1 ในเรือนจำ 25 แห่ง และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพะองค์จำนวน 190,072,863 บาท และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเปิดโครงการฯ ระยะที่ 2 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 118,547,200 บาท โดยเป้าหมายระยะที่ 2 ได้ช่วยเหลือเรือนจำอำเภอซึ่งเป็นเรือนจำขนาดเล็ก อยู่ห่างไกล และติดชายแดน จำนวน 19 แห่ง ซึ่งผลของการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ทั้งในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสุขภาพของผู้ต้องขังและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในเรือนจำทั่วประเทศ 143 แห่ง
ทั้งนี้ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเรือนจำขนาดเล็ก มีผู้ต้องขังชาย 275 คน ผู้ต้องขังหญิง 23 คน กักขังชาย 5 คน กักขังหญิง 2 คน รวมทั้งสิ้น 305 คน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127