21/06/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและบริเวณใกล้เคียง

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและบริเวณใกล้เคียง

 


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและบริเวณใกล้เคียง ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม และมีเจ้าหน้าที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน เจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้สืบเนื่องจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดลำปาง โดยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้มีผู้แทนประชาชนในตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ ยื่นหนังสือเสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการพัฒนาพื้นที่รอบเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก 2.โครงการก่อสร้างแก่งเทียมทดแทนแก่งเจ็ดแควเดิมที่ถูกน้ำท่วม 3.โครงการผันน้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค และ 4.โครงการพัฒนาพื้นที่สระมรกต บ้านห้วยสัก ทางจังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป