30/11/2023

(สุรินทร์) นพค.54 จัดกิจกรรม “ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว” ภายในโครงการ “ฟาร์มต้นแบบ “ซะเราว์ แตร็ย สะเร็น”

(สุรินทร์) นพค.54 จัดกิจกรรม “ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว” ภายในโครงการ “ฟาร์มต้นแบบ “ซะเราว์ แตร็ย สะเร็น”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) นำโดย พันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พันเอก พิชิต ทรงลักษณ์ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 และกำลังพลฯ ให้การต้อนรับ คณะประชาชนจากชุมชนในพื้นที่ พร้อมคณะครู อาจารย์ และนักเรียน จาก โรงเรียนโคกยางวิทยา ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน 60 คน ในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม “ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว”

ภายในโครงการ “ซะเราว์ แตร็ย สะเร็น” ณ แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวหมอมะลิ พันธุ์ กข 105 แบบครบวงจร จำนวน 126 ไร่ การจัดกิจกรรม“การลงแขกเกี่ยวข้าว”ในครั้งนี้ มีกิจกรรมการฟาดข้าว ตีข้าว ทำให้ผู้เข้าร่วมงาน และนักเรียน ได้เรียนรู้ถึงวิถีการทำนา(เกี่ยวข้าว)แบบดั้งเดิม เป็นการปฏิบัติตามนโยบาย โครงการ 1 ฟาร์ม 1 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 1 โรงเรียน 1 ชุมชน และเพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้แก่เยาวชนได้สืบทอดกันต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป