26/06/2024

กาฬสินธุ์ศิษย์เก่า กพส.แทนคุณบ้านเกิดมอบทุนการศึกษาติวเข้มนักเรียนด้วยระบบ Holland Code

คณะศิษย์เก่า กพส.0405 จัดกิจกรรมแทนคุณบ้านเกิด ร่วมมอบทุนการศึกษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50 ทุน ให้กับนักเรียน ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และ ร.ร.อนุกูลนารี พร้อมแนะแนวทางการศึกษามุ่งพัฒนาบ้านเกิด

 


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เอดดูโก พี่แนะแนวน้อง ในโครงการแทนคุณบ้านเกิด พร้อมกับมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนๆละ 2,000 บาท โดยคณะศิษย์เก่า กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (กพส.) 0405 ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี


โดยมีพลเอกธัญญา เกียรติสาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี พลโทปริญญา ฉายดิลก ศิษย์เก่า ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์พร้อมคณะ ให้โอวาทแนะนำแนะแนวทางในด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและนำนักเรียนใช้ระบบ Edugo เพื่อค้นหาตัวตน ค้นหาในสิ่งที่ชอบ คณะที่ถูกใจ สาขาที่ใช่ ผ่านระบบ Holland Code เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เข้าอบรม จำนวน 300 คน โดยมีนายธวัชชัย สำราญวงศ์ อดีต ผอ.ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม ดร.กนกรัตน์ ศิริ รอง.ผอ.บริหารงานวิชาการ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และนายโชติการ์ โชติการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรการศึกษาเป็นผู้แทน ร.ร.อนุกูลนารี


ทั้งนี้ การอบรมแนะแนวการศึกษาได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนายสุภาพ ไชยยา หัวหน้างานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น คณะพี่ๆ Edugo บรรยายแนะแนววิธีคิดเส้นทางการศึกษาของเยาวชน และนำนักเรียนใช้ระบบ Edugo เพื่อค้นหาตัวตน ค้นหาในสิ่งที่ชอบ คณะที่ถูกใจ สาขาที่ใช่ ผ่านระบบ Holland Code ซึ่งเป็นแบบสอบถามด้านการศึกษาที่ทรงอิทธิพลของโลก


สำหรับโครงการ Edugo Platform ได้รับการสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อแนะแนวทางการศึกษาจากกระทรวงอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยมีรูปแบบทั้ง online และ on-site เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้ศักยภาพสูงสุด


พลโทปริญญา ฉายดิลก ในฐานะศิษย์เก่า ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (0405) กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้อยากให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของ ร.ร.อนุกูลนารีและ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ หรือ กพส.ในฐานะนักเรียนร่วมสถาบันรุ่นน้อง ได้มีอนาคตที่ดีด้านการศึกษา จึงได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อให้การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยขอรับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จัดมอบทุนละ 2,000 บาท มีทั้งหมด 50 คน เพื่อให้เป็นทุนในการสร้างกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้นักเรียนได้เดินทางสู่เป้าหมายทางการศึกษาที่ได้ตั้งเป้าไว้


“นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนสร้างลูกหลานคนกาฬสินธุ์ให้มีอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำมาอย่างตลอดในหลายปีที่ผ่านมา สุดท้ายนี้อยากจะฝากไปยังเยาวชนคนกาฬสินธุ์ ให้มีความมุมานะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมองเห็นอนาคตและลงมือทำให้ดีที่สุด เชื่อได้ว่าถ้าแต่ละคนทำเพื่ออนาคตที่ดีสุดแล้วสามารถนำไปพัฒนาบ้านเกิดคือจังหวัดกาฬสินธุ์และนำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมแทนแทนคุณบ้านเกิด ของคณะศิษย์เก่า วปอ.และในฐานะศิษย์เก่า กพส.นั้น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์แอร์ปรับอากาศ ให้กับ ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นจำนวนเงินประมาณ 500,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ครู นักเรียน และประหยัดงบประมาณของทางโรงเรียนอีกด้วย” พลโทปริญญากล่าวในที่สุด

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป