11/12/2023

ประจวบคีรีขันธ์-สโมสรไลออนส์ หัวหิน จัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27

ประจวบคีรีขันธ์-สโมสรไลออนส์ หัวหิน จัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.66 ที่โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบฯ นายอมร พัฒน์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 อำนวยการจัดการแข่งขันโดยสโมสรไลออนส์หัวหิน มี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน นายสมชาย กระแจะเจิม ประธานจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม พื้นที่จังหวัดประจวบฯ น.ส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน สมาชิกสโมสรไลออนส์หัวหิน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี พร้อมทั้งคณะครู-นักเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมการแข่งขัน
นายสมชาย กระแจะเจิม กล่าวว่า การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนครั้งที่ 27 ดำเนินการโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสโมสรไลออนส์หัวหิน โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในวันที่ 16 ธ.ค.66 และระดับประเทศแข่งขันวันที่ 13 ม.ค.67 สำหรับรอบแรกในระดับจังหวัดนี้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะส่งเสริมเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การแข่งขันระดับจังหวัดกำหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 3 คนต่อหนึ่งระดับ คือ ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 34, 42 และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 3, 8, 14 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยฯ เล่มที่ 18, 24, 30 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 12, 17, 18 เป็นการแข่งขันตอบคำถามสำหรับระดับประถมปลาย 80 ข้อ และสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 ข้อ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 โรงเรียนของแต่ละระดับ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบฯ เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป.
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781