24/06/2024

ชลบุรี…โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี66

ชลบุรี…โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี66

ณ อาคารนันทา สวนนงนุชพัทยา โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ ได้พิธีจัดมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล เป็นประธานมอบ พร้อมด้วย นางนันทา วิลลันส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์, น.สศิริรัตน์ ไฟเฟอร์ ผู้บริหารโรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ , นางภารดา สุจริตกุล ประธานการจัดงาน คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


สำหรับการจัดพิธีจัดมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง วิชาชีพ และสถาบัน อีกทั้งเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ บุพการีและผู้มีพระคุณ และเพื่อให้ผู้ปกครอง ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน นอกจากนี้เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิชาชีพดูแลสุขภาพ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่รุ่น 84-89 จำนวน 106 คน และ ในวันนี้เป็นการมอบใบประกาศนียบัตร มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้ 84คน

ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดสอนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ระยะเรียนตลอดหลักสูตร 6 เดือน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน และฝึกงานในสถานพยาบาลอีก 3 เดือน และในขณะนี้ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ที่ผ่านการรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และกำลังอยู่ในขั้นนตอนการขออนุญาตใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานดูแลของสภาการพยาบาล ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0657174007 หรือ 038-235698

 

0850555640
สมชาย โคตล่ามแขกผู้สื่อข่าวพัทยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป