24/06/2024

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ประจำปี 2567

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ประจำปี 2567

วันนี้( 20 พฤศจิกายน 2566 )เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และพื้นที่ที่มีศักยภาพและสินค้าเกษตร กิจกรรม การจัดงานข้าวหอมมะลิโลก เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้แก่คณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ นำไปดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อเชื่อมโยงการตลาด ข้าวหอมมะลิ จากกลุ่มเกษตรกรไปสู่ช่องทางการตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ ให้หลากหลายช่องทาง ตลอดจนนำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม กับพื้นที การแปรรูปข้าว และอุตสาหกรรมด้านอาหาร และสินค้าการเกษตรอื่นๆ สู่การทำเกษตรสร้างมูลค่า พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป