19/06/2024

กระบี่-พิธีเปิดสำนักงานและอาคารบ้านพัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ Forest lndustry Organization สวนป่าคลองท่อม จ.กระบี่ “ใช้ไม้จากป่าปลูก = ปลูกป่า “

กระบี่-พิธีเปิดสำนักงานและอาคารบ้านพัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ Forest lndustry Organization สวนป่าคลองท่อม จ.กระบี่ “ใช้ไม้จากป่าปลูก = ปลูกป่า “

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 พิธีเปิดสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ ณ.สวนป่าคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกอบจ.กระบี่ นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ประชาชนมและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

ตามที่กิจการร่วมค้า SOUTHERN PROPERTY ได้เช่าพื้นที่ที่ทำการของสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประกอบธุรกิจตามแผนการพัฒนาสินทรัพย์ ของ อ.อ.ป. และได้ส่งมอบพื้นที่จำนวน 26 ไร่ 2 งาน 31.3 ตารางวา ให้ผู้เช่าเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ออป. เขตหาดใหญ่ จึงต้องย้ายที่ทำการออกจากพื้นที่เดิมมายังสวนป่าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยใช้ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โสมป่าคลองท่อม เป็นการชั่วคราว ในระหว่างรอสร้างสำนักงานและบ้านพักใหม่

สำหรับการก่อสร้างสำนักงานและบ้านพักผู้ปฏิบัติงานใหม่นั้น ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 โดย ออป. ได้รับเงินชดเชยจากกิจการร่วมค้า SOUTHERN PROPERTY ทั้งหมดเป็นเงิน 28,200,000 บาท จนบัดนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงาน

การพัฒนาสินทรัพย์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการเพิ่มรายได้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยการหาพันธมิตรมาพัฒนาที่ดิน ของ ออป. ไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนาน ที่ดินของ ออป. เขตหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ เหมาะสมแก่การพัฒนาสินทรัพย์ในทุกด้าน เมื่อมีการประกาศหาพันธมิตรเพื่อดำเนินการจึงมีผู้สนใจหลายบริษัทและในที่สุดก็ได้กิจการร่วมค้า SOUTHERN PROPERTY เป็นพันธมิตรมาดำเนินการ ออป. เขตหาดใหญ่

จึงจำเป็นต้องย้ายสำนักงานและบ้านพักมาอยู่ในพื้นที่ส่วนป่าคลองท่อม การก่อสร้างสำนักงานและบ้านพักดำเนินการโดย ออป. ใต้ โดยกิจการร่วมค้า SOUTHERN PROPERTY ได้ช่วยเหลือด้านงบประมาณ28,200,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 9 ทุน และยังได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอีกด้วย

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป