13/07/2024

แม่ฮ่องสอน-พ่อค้าโคกระบือร้องขอนำเข้าสัตว์จากเมียนมา

แม่ฮ่องสอน-พ่อค้าโคกระบือร้องขอนำเข้าสัตว์จากเมียนมา
กลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์จากเมียนมา พื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ พื้นที่ อ.ปางมะผ้า ในนามชมรมผู้ประกอบการค้าโคกระบือจากเมียนมา เดินทางไปยื่นหนังสือขอผ่อนผันให้มีการนำเข้าสัตว์จากเมียนมา ต่อ ผวจ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผวจ.แม่ฮ่องสอน ออกมารับหนังสือและจะรายงานปัญหาไปยังหน่วยเหนือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
เมื่อ เวลา 11.00 น. นางสุนทรี จันปาลี แกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้นำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์ จำนวน 20 ราย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ต่อนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอให้มีการพิจารณาผ่อนผันให้มีการนำเข้าสัตว์มีชีวิตจากประเทศเมียนมา ทั้งนี้จากคำสั่งของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ให้ชะลอการนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมา เป็นฉบับที่ 4 คราวละ 3 เดือน ได้ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมา ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ประกอบการ นำเข้าสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปพบกับ นายไช พรมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ฯ ซึ่งได้มีการรับปากว่า จะเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าสัตว์ แต่พอถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์กลับมีคำสั่งประกาศห้ามนำเข้าสัตว์จากเมียนมาไปอีก 3 เดือน ทำให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ค้าโคกระบือเป็นอย่างมาก
นายภูเบศวร์ ไชยศรี เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า ตามที่กรมปศุสัตว์มีการแจ้งชะลอนำเข้าโค กระบือ แพะ แกะ จากสาธารณรัฐเมียนมาร์ เป็นฉบับที่ 4 ผู้ประกอบการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบเรื่องการประกาศชะลอโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ทำให้ ผู้ประกอบการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องหมดหวังและหมดกำลังใจ ซึ่งที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ประกาศชะลอการนำเข้า สัตว์จากประเทศเมียนมาร์ ก่อนหน้านี้ทั้งหมด 3 ฉบับแล้ว แต่ละฉบับที่ประกาศมีระยะเวลา 90 วัน ( 3 เดือน ) การเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ มีนาคม 2566 – 28 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลาที่ปิดตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 270 วัน หรือ 9 เดือน โดยทางกรมปศุสัตว์อ้างว่าเนื่องจากเกิดโรคระบาดจากสัตว์ที่นำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ ทางผู้ประกอบการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าตลอดระยะเวลา เดือนที่ผ่านมา เราปฏิบัติตามกรมปศุสัตว์ทุกประการ หวังอย่างยิ่งว่าหมดระยะเวลา 9 เดือน ทางกรมปศุสัตว์จะแก้ปัญหาเรื่องโรคที่ทางกรมปศุสัตว์กล่าวอ้างข้างต้น แต่ไม่มีเลย กลับประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมาร์ในครั้งนี้อีกทางผู้ประกอบการฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงอยากขอ ความอนุเคราะห์หาทางออกให้กับชาวแม่ฮ่องสอนที่เดือดร้อนในครั้งนี้ การประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์จากประเทศเมียนมาร์ในครั้งนี้ส่งผลเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะผู้ประกอบการฯ อีกทั้งยังมีผู้ที่เดือนร้อนเป็นวงกว้าง พ่อค้า โค-กระบือ รถขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับผู้ที่เดือดร้อนด้วย
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เรื่องการชะลอนำเข้าสัตว์ เป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์ ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วและจะรายงานไปยังกรมปศุสัตว์เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้นำเข้าสัตว์ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ คงต้องรอดูท่าทีของกรมปศุสัตว์ว่า จะตอบสนองอย่างใดต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมและเตรียมมาตรการนำเข้าสัตว์ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แล้ว แต่เมื่อมีการประกาศจากกรมปศุสัตว์ทำให้ต้องรอต่อไปอีก 3 เดือน อย่างไรก็ตามอยากจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยในเรื่องการลักลอบนำเข้าสัตว์จากเมียนมาควรที่จะยุติการนำเข้าซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และส่งผลให้มีการประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ต่อไปอีก
สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ยังได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท ที่ค่ายม่อนตะแลง เพื่อขอช่วยพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกด้วย
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป