12/07/2024

จันทบุรี ผู้ว่าฯ จันทบุรี นำจิตอาสา 904 จิตอาสาประชาชน บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์

จันทบุรี ผู้ว่าฯ จันทบุรี นำจิตอาสา 904 จิตอาสาประชาชน บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองเวฬุ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ ( 6 ธ.ค. 66 ) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรี

พร้อมด้วยจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษาและต่อยอด ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีการพัฒนาฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบฝายคลองสะโทย และบริเวณโดยรอบ ตลอดทั้ง ปรับปรุงลำน้ำ เก็บขยะที่ติดอยู่บริเวณตลิ่ง ซึ่งฝายคลองสะโทยเป็นพื้นที่ฝายที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ หลายหมู่บ้าน ตลอดทั้งแก้ไขปัญหาคลองเวฬุ โดยมีการดำเนินงานในระยะที่ 1 รวมระยะทาง 4,800 เมตร และ ในเขตพื้นที่ตำบลวังสรรพรส และพื้นที่ใกล้เคียง

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป