27/02/2024

ตาก – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ทำการฝึกลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้

ตาก – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ทำการฝึกลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
ที่บริเวณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าที่ พ.ต.ท.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรวิช คุรุเจริญ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 และหัวหน้าครูฝึก พร้อมวิทยากรและครูฝึก รวม 25 นาย ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ระดับชั้น ป.4 – ม.3 จำนวน 85 คน ณ ศูนย์ฝึกลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ร้อย ตชด.๓๔๖ โดยมีกิจกรรมก่อนการฝึก ได้แก่ การรายงานตัวก่อนเข้า ศูนย์ฝึกฯ , นันทนาการหน้าเสือ,รายงานตัวหน้าเสือ,พรางหน้า,พิธี เปิดกองลูกเสือฯ ,รับ-มอบ กองลูกเสือฯ ต่อด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานผจญภัย จำนวน 7 ฐาน ได้แก่ ฐานกำแพงเมืองจีน ฐานลิงอุรังอุตัง ฐานห่วงสัมพันธ์ , ฐานลอดลวดหนาม ฐานสะพานเชือก ฐานทาร์ซานน้อย และ ฐานรอกเชือก และพิธีปิดกองลูกเสือฯ ส่งมอบ กองลูกเสือคืนให้ ร.ร.บ้านแม่ตาวใต้ โดย ได้รับความพึงพอใจจาก คณะครู ลูกเสือและยุวกาชาด ของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ เป็นอย่างดี ////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก