26/06/2024

สมาคมแม่บ้านตำรวจพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ “อินทนิล” ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพกับครอบครัวตำรวจ ที่ต้องสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่อื่นๆ

สมาคมแม่บ้านตำรวจพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ “อินทนิล” ในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพกับครอบครัวตำรวจ ที่ต้องสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่อื่นๆ

วันนี้ (20 มกราคม 2567) คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด โดยนายปริญญา กิตติการุญจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ในการร่วมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพกับครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ต้องสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่อื่นๆ โดยมี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นพยานในครั้งนี้ ณ จริงใจแกลเลอรี จังหวัดเชียงใหม่

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า ด้วยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ “อินทนิล” ร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Coffee Brand) ดำเนินการโดยบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก จะสนับสนุนการจัดฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพในตำแหน่งบาริสต้า หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เหมาะสม ตามความสามารถของครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากสมาคมแม่บ้านตำรวจมาพัฒนาเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ร้านอินทนิล ที่มีเครือข่ายกว่า 1,000 สาขาทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจจะเดินหน้าในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความสามัคคี เสริมสร้างความมั่นคงในด้านสวัสดิภาพความเป็นอยู่ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ และสมาชิกแม่บ้านตำรวจ อีกทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรการกุศล และองค์กรต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป