27/02/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการแสดง แสง เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการแสดง แสง เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับเกียรติบัตรที่ให้การสนับสนุนการแสดง แสง เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ภายในงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก” ประจำปี 2567 จากนายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณการแสดง แสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ จำนวน 2.5 ล้านบาท ให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดการแสดงละครเทิดพระเกียรติฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติภูมิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้เกรียงไกร ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยและชาวพิษณุโลก โดยได้รับความสนใจจากประชาชนมาร่วมชมการแสดงจำนวนมาก.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกรายงานข่าว