22/02/2024

“ 1 เดือน 1 รอยยิ้ม ” ทหารพราน 35 “สร้างรอยยิ้ม” ช่วยเหลือคนพิการ คนด้อยโอกาส ดอยสูงอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

“ 1 เดือน 1 รอยยิ้ม ” ทหารพราน 35 “สร้างรอยยิ้ม” ช่วยเหลือคนพิการ คนด้อยโอกาส ดอยสูงอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

“จิตอาสาสร้างรอยยิ้ม” สังคมผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส สำหรับประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาหลักของสังคมผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส คือ ค่าของชีพ จำนวนเงินที่ได้รับยังคงไม่เพียงพอในการใช้ดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน และบางคนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อลูกหลานอีกด้วย

กองร้อยทหารพรานที่ 3502 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการที่ 2 ฐานปฏิบัติการห้วยปลากอง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ดำเนินกิจกรรม “ 1 เดือน 1 รอยยิ้ม ” มอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ และผ้าห่มกันหนาว ให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่

1 . นาง บุญมา มงคลอายุวัฒน์ อายุ 40 ปี บริเวณ บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 12 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งมีฐานะยากจน
2. นาย วิภาศ พงศ์อภิโชติ อายุ 24 ปี บริเวณบ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 12 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นผู้พิการทางแขนขา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เล็งเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ต้องได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ ในการดำรงชีพ เพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง เป็นการช่วยเหลือ แบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจ ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตและสิ่งของที่จำเป็น ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข แม้สิ่งของที่มอบให้จะเป็นเพียง สิ่งเล็กๆ แต่ มีคุณค่าสำหรับคนจน คนพิการที่เขาไม่มี และลำบาก อย่างแท้จริง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป