27/02/2024

แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อน โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อน โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนู และ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ นายอำเภอแม่ระมาด และผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา โดยมี โดยมีคณะครูและนักเรียนนำเยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ภายในโรงเรียนเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหนังสือพระราชกรณียกิจพระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์จักรี เพื่อนำไปเผยแพร่และให้นักเรียนได้ศึกษา ตลอดจนได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนที่มีความต้องการในไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนและภายในชุมชน จำนวน 20 คัน ตามโครงการจักรยานสานฝันปันสุข ทบ.(ARMY BIKE) โดย กองทัพภาคที่ 3

อีกทั้งยังได้ตรวจเยี่ยมการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ไปยังครัวเรือนของนักเรียนและประชาชนในชุมชนรอบโรงเรียน โดยการดำเนินการของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะในการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพภายในโรงเรียนและชุมชนต่อไป

 

#กองทัพภาคที่3 #กองกำลังนเรศวร
#โครงการทหารพันธุ์ดี #ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย