21/02/2024

กาฬสินธุ์-ยางตลาดพร้อมจัดมหกรรมของดีประเพณีบุญคูณลาน

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 15 ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง พร้อมจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567 นัดพบกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด

 


วันที่ 24 มกราคม 2567 นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทางอำเภอยางตลาด ได้ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดีอำเภอยางตลาด ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด


นายเอกรัตน์กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้เชิญนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด ซึ่งการจัดงานประเพณีบุญคูณลานในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 29 ของ อ.ยางตลาด ทั้งนี้ ประเพณีบุญคูณลาน เป็นประเพณีชาวไทอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการทำบุญขวัญข้าวที่นวดเสร็จแล้วและกองไว้ในลานข้าว ซึ่งกำหนดทำในเดือนยี่จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ เหตุที่มีการทำบุญนี้เนื่องจากผู้ใดที่ทำนาได้ข้าวมากๆ ก่อนหาบหรือขนข้าวมาใส่ยุ้งฉาง ก็อยากทำบุญกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เพิ่มความมั่งมีศรีสุขแก่ตนและครอบครัวสืบไป


นายเอกรัตน์กล่าวอีกว่า การทำบุญคูณลาน จึงเป็นพิธีกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระแม่โพสพหรือบุญคุณของข้าวที่มีต่อมนุษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของเกษตรกร เพื่อรักษาประเพณีความเชื่อที่เป็นมงคล ประกอบกับเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจและร่วมสืบสาน จึงสมมุติสถานที่ประกอบพิธีแห่งนี้เป็นสถานที่รวมข้าว โดยรับบริจาคข้าวเปลือกจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล รวม 15 ตำบล 208 หมู่บ้าน 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาร่วมทำบุญตามประเพณีบุญคูณลาน


สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากการทำพิธีกรรมตามความเชื่อแล้ว ยังมีการแสดง และจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำสินค้า OTOP, ผลผลิตทางการเกษตร พืชผักในพื้นที่ ตลอดจนสินค้าวิสาหกิจชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่าย โชว์ควายงาม และกิจกรรมการประกวดต่างๆ ได้แก่ การประกวดซุ้มท้องถิ่น, การประกวดขบวนแห่, การประกวดการแสดงกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เซิ้งอีสาน), การประกวด TO BE NUMBER ONE และการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งท้องถิ่นท้องที่ การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มวยทะเล แข่งเรือ 5 ฝีพาย เป็นต้น ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2567 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมงานเพื่อชม ช็อป ใช้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม และสนุกสนานโดยพร้อมเพรียงกัน

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป