21/02/2024

ชุมพร – จับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตซอล 15 ปีชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุมพร – จับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตซอล 15 ปีชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายอำพัน มากอำไพ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายางให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมกับ  พร้อมด้วยนายกันตณัช รัตนวิก ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน และนางสาวแสงนภา หลีรัตนะ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร  ร่วมกัน จับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมปัประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี SDN FUTSAL NO L CUP 2024 INSPIRE BY Thai PBS “เพื่อนกันมันส์โนแอล” ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่สูบ ไม่พนัน  รอบคัดเลือกจังหวัดชุมพร

นายอำพัน มากอำไพ กว่าว่า ขอขอบคุณจังหวัดชุมพร เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร และสำนักงานเครือช่าย องค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบนที่ได้ให้เกียรติเทศบาลตำบลท่ายางในการมีส่วนร่วมในการแข่งชัน โดยใช้ สถานที่และสนามฟุตชอลเทศบาลตำบลท่ายางในการจัดการแข่งชันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดชุมพรครั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ายางมีสนามฟุตซอลมาตรฐาน พื้นยางสังเคราะห์ ขนาดความกว้าง 22 เมตร ความยาว 42 เมตร อยู่ด้านหลังสำนักงานฯ มีหลังคากันแดด กันฝน และมีอัฒจันทร์ที่นั่งผู้ชมโดยเฉพาะ โดยที่ผ่านมาเคยใช้จัดการแข่งชันฟุตซอลมาแล้วหลายรายการ สำหรับการเตรียมการในครั้งนี้ ได้ร่วมสำรวจสภาพสนาม ณ ปัจจุบันร่วมกับเครือข่ายองค์กร งดเหล้าจังหวัดชุมพรและฝ้ายจัดการแข่งขัน และได้รับการชื่นชมว่าสภาพอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ จัดการแข่งชัน ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่ายางพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ในการแข่งชัน เช่น เวทีที่นั่งประธานพิธีเปิดและพิธิ์ปิดการแข่งขัน ที่นั่งแขกผู้มีเกียรติ ระบบเครื่อง เสียง ที่นั่งผู้เล่นสำรอง โต๊ะเก้าอี้ผู้ตัดสิน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วพร้อมให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่หน่วย พยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนเชิญชมการแข่งชัน ซึ่งเทสบาลตำบลท่ายางยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จตาม

นายกันตณัช รัตนวิก  กล่าว่า  การดำเนินการจัดการแข่งชันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดชุมพร หลังจากได้รับการประสานงานจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบนเพื่อขอความร่วมมือ ในการดำเนินการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดชุมพร เพื่อหาทีมตัวแทนจังหวัด 2 ทีม คือทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศของจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการแข่งข้นระดับโชนภาคใต้ตอนบน ซึ่งจังหวัดชุมพรได้รับเกียรติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 16- 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร โดยมีทีมตัวแทน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมแข่งชันรวมทั้งสิ้น 14 ทีม และในการแช่งชันรอบชิงชนะเลิศระดับโชน ณ จังหวัดชุมพร จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS อีกด้วยและที่สำคัญทีมตัวแทนโชนจะได้ไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรุงเทพมหานครต่อไป

ในการแช่งข้นรอบคัดเลือกระดับจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพรเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายในจังหวัด โดยได้ขอความร่วมมือจากเทศบาล ตำบลท่ายางให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนามแข่งขัน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และนโยบายในการจัดการแข่งขันของสำนักงานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีร่วมจัดการ แข่งขัน ตลอดจนกำกับควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันซึ่งมีผลบังคับใช้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. และผู้ร่วมให้การ สนับสนุนภายในจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพรพิจารณาเห็นว่าการแข่งขันฟุตซอลรายการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนา นักกีฬาฟุตชอลระดับเยาวชนภายในจังหวัด เพื่อต่อยอดให้พัฒนาไปสู่ระดับความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬา เยาวนแห่งชาติ และกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทีม เข้าร่วมการแข่งขัน มีทีมฟุตชอลของโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13 ทีม เพิ่มมากขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้กำหนดให้มีประชุมผู้แทนทีมเพื่อรับทราบข้อปฏิบัติต่าง ๆ แข่งขัน การแถลงข่าวเพื่อประชามพันธ์การแข่งขันและสร้างกระแสให้เยาวชนและประชาชนรับ และการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขัน เพื่อจัดทำโปรแกรมการแข่งขันและแจ้งให้แต่ละทีมได้รับทราบและมาแข่งขันตามโปรแกรมต่อไป

สำหรับพิธีเปิดการแข่งชันในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม2567 เวลา 12.30 น. โดยมีนักกีฬาทุกทีมมาร่วมเข้าแถวและวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม2567 เวลา 15.40 น. จะเป็นการแข่งข้นคู่ชิงชนะเลิศ ซึ่งกระผมหวังว่าทีมที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพร จะสร้างผลงานได้ดีในการแช่งชันระดับโชนซึ่งได้แช่งที่จังหวัดชุมพรอีกด้วยกระผมจึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมเผยแพรข่าวประชาสัมพันธ์ในการแข่งขันฟุตซอลรายการนี้มาในโอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 08189235124

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป