27/02/2024

ชุมพร – พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ฐานยุตฺโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) และเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม

ชุมพร – พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ฐานยุตฺโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) และเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ฐานยุตฺโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) และเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม

ซึ่งในการนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปลงธรรมสังเวช และโปรดประทานพระสังเวชนียธรรม ผ้าไตร พร้อมไม้จันทน์ 1 ช่อ โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

เป็นผู้นำมาถวายพร้อมทั้งให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ เมรุชั่วคราววัดโพธิการาม อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีพระเถรานุเถระ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ส่วนราชการ และศิษยานุศิษย์มาร่วมพิธีจำนวนมาก

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514