27/02/2024

(สุรินทร์) ผอ.สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยม นพค.54 ชี้ชัด!!! ช่วยเหลือและพัฒนา ตามเป้าหมายของประชาชนและชุมชน

(สุรินทร์) ผอ.สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยม นพค.54 ชี้ชัด!!! ช่วยเหลือและพัฒนา ตามเป้าหมายของประชาชนและชุมชน

วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) สำนักงานพัฒนาภาค 5 พันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 พร้อมด้วย พันเอก พิชิต ทรงลักษณ์ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 พันเอก สมพาน เทพบุรี ประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยราชการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 และกำลังพล ให้การต้อนรับ พลตรี ณัญฐวุฒิ นิลนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะฯ

ในโอกาสที่ได้เดินมาทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย พลตรี ณัญฐวุฒิ นิลนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 พร้อมได้แนะนำการปฏิบัติงานให้กำลังพลทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายของประชาชน/ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ