27/02/2024

ลำปาง-จก.พบ.และคณะ​ ตรวจเยี่ยม​รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี, มทบ.32

พลโท มานะพล เล็กสกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ค่ายสุรศักดิ์มนตรี, มณฑลทหารบกที่ 32 โดยมี พลตรี​ พรชัย นพรัตน์ ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 32 พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ

โดยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 32 โดยมี พลตรี​ พรชัย นพรัตน์ ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 32 และคณะให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธเมตตาโลกัสสะ (ศาลาวิสุทธิคุณ)ถวายพวงมาลัยสักการะรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก (ศาลาเกษมศักดิ์)และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย ณ ห้องประชุม 2 อาคารกองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโรงพยาบาล​ เยี่ยมหน่วยจักษุแพทย์ และ ทันตกรรม ก่อนมอบนโยบายและให้โอวาทกำลังพล ณ ห้องประชุม 1 อาคารเดียวกัน

ต่อจากนั้น เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะขึ้นรถราง หน้ากองบังคับการ รพ.ค่ายฯเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนบ้านพัก โรงพยาบาลค่ายสูรศักดิ์มนตรีและ สวนสมุนไพรโฮงยาศรีสุรศักดิ์มนตรี โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำบรรยายสรุป และเดินทางสักการะรูปเหมือนอาจารย์ชีวกโกมารภัจฐ์ และปลูกตัน “รวงผึ้ง” หน้าอาคารแพทย์ทางเลือก

ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง ขนาด 80 เตียง มีวิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลทหารชั้นนำระดับทุติยภูมิของกองทัพบก ค่านิยมเป็นเลิศบริการมาตรฐานการรักษาร่วมใจพัฒนา Service Mind Standard team work sst Colture สมรรถนะหลักขององค์กร​ military medicine and M-mert และมีพันธกิจ 1.ให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. ส่งเสริมสุขภาพเวชกรรมป้องกันแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 3.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นแก่กำลังพลครอบครัวประชาชนและกองทัพบก และ 4. ตอบสนองภารกิจที่รับมอบหมายจากหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน