27/02/2024

เชียงใหม่-มูลนิธิปชาอุ่นใจ มอบทุนการศึกษา บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ 

เชียงใหม่-มูลนิธิปชาอุ่นใจ มอบทุนการศึกษา บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจ 
https://youtu.be/5UR_GXfFqFA
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. มูลนิธิปชาอุ่นใจ โดย พลตำรวจตรี ปชา รัตนพันธ์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจโดยมี พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน ร่วมกับ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจครอบครัวตำรวจ และผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี (ตึกใหญ่ชั้น 2) ตำรวจภูธรภาค 5
พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษา”มูลนิธิปชาอุ่นใจ”ได้จัดสรรทุน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มความเป็นเลิศทางกีฬา กลุ่มความเป็นเลิศทางการศึกษา และกลุ่มความเป็นเลิศทางคุณธรรม ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้มีส่วนสำคัญ โดยเฉพาะลูกหลานข้าราชการตำรวจ  ชีวิตตำรวจเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักหนา ในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าครอบครัวอบอุ่น ลูกหลานได้รับการสนับสนุนเงินทุนบ้างก็จะเป็นการช่วยเหลือจุนเจือกับเพื่อนข้าราชการตำรวจ
เนื่องจากผมเป็นอดีตตำรวจที่เคยควบคุมการปฏิบัติงานของตำรวจพื้นที่ภาค 5  ขอยืนยันว่าตำรวจพื้นที่ภาค 5 ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพียงแต่ว่าความพร้อมต่างๆอาจจะไม่มากนัก ประกอบกับบุตรของข้าราชการตำรวจ อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุน จึงทำให้มูลนิธิปชาอุ่นใจ เข้ามาร่วมในการสนับสนุน เชื่อว่าทุนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของตำรวจ และจะเป็นประโยชน์ต่อตัวตำรวจ เป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ ประธานมูลนิธิปชาอุ่นใจ กล่าวว่า มูลนิธิปชาอุ่นใจ มอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษามอบให้กับบุตร ธิดาข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาคเหนือทั้ง 10 แห่งๆ ละ 3 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมจำนวน 30 ทุน ให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ในด้านการศึกษา ด้านกีฬา และด้านการแสดงออก
ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา และมีการมอบทุนการศึกษา เป็นประจำมาตลอด ปีนี้เป็นปีที่ 6 ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาเป็นประธานในพิธี และได้รับความกรุณาจาก พล.ต.ท. กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  ให้ใช้สถานที่ในการมอบทุน
สำหรับ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ อดีตท่านเคยเป็น ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็น หน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จึงมีความคุ้นเคยกับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ เคยร่วมปฏิบัติการกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานทั้งสามหลายครั้ง
จึงเห็นว่าทุนการศึกษาปชาอุ่นใจมีประโยชน์เพราะเป็นทุนที่มอบให้กับบุตรธิดาข้าราชการตำรวจทุกหน่วย ไม่จำกัดเฉพาะตำรวจภูธรภาค 5 เท่านั้น จึงสละเวลามาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ นอกจากนี้ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ยังได้มอบทุนทรัพย์มาให้จัดพิธีมอบทุนในวันนี้ และยังได้มอบเงินให้เป็นค่าเดินทางของบุตรธิดาข้าราชการตำรวจบางราย ที่เดินทางจากจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา อีกด้วย
นภาพร/เชียงใหม่