21/02/2024

(สุรินทร์) มทบ.25 เปิดการเรียนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามหลักสูตรมาตรฐาน “Fast Model” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567

(สุรินทร์) มทบ.25 เปิดการเรียนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามหลักสูตรมาตรฐาน “Fast Model” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567

 


วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามหลักสูตรมาตรฐาน “Fast Model” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ โดยมีเป้าหมายของการฟื้นฟูสมรรถภาพและการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดคือ “คืนคนดีสู่สังคม” โดยเน้นการฝึกตามหลักสูตรมาตรฐาน fast model และอยู่ครบตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 120 วัน ในการฝึกจะมุ่งเน้นให้นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

พร้อมทั้งมีทักษะในเรื่องของวิชาชีพเพิ่มขึ้นสามารถนำไปเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งพิธีเปิดฯ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองมณฑลทหารบกที่ 25 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพกองทัพบกมณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร์ โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบไปด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์, ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์, สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ และปกครองจังหวัดสุรินทร์
#ฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด #FastModel #คืนคนดีสู่สังคม #มณฑลทหารบกที่25

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป