27/02/2024

บริษัทรวยไบโอเทค บริจาคเก้าอี้สำนักงานให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

บริษัทรวยไบโอเทค บริจาคเก้าอี้สำนักงานให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 ที่บริษัทรวยไบเทคจำกัด ภายในโครงการ JW ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย นายสถิระ สมควรเหตุ ประธานผู้บริหาร บริษัทรวยไบโอเทค จำกัด ได้มอบเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 50 ชุด ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้วจ.นนทบุรี เพื่อให้ทางมูลสำนิธิวัดสวนแก้ว นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านการกุศลต่อไป

โดยการมอบเก้าอี้สำนักงานในครั้งนี้มีนางสาวรดาศา แป้นสุวรรณ ผู้จัดการการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทรวยไบเทค จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ

สำหรับบริษัทรวยไอเทค ได้ดำเนินกิจการด้านการค้าปลีกสินค้าออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรม
ให้กับองค์กรด้านสาธารณกุศลทั้งภาครัฐฯและเอกชน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป