27/02/2024

เพชรบูรณ์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดนิทรรศการ ความมั่นคงด้านอาหาร “แก้จนด้วยศาสตร์พระราชา”งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 2567

เพชรบูรณ์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดนิทรรศการ ความมั่นคงด้านอาหาร “แก้จนด้วยศาสตร์พระราชา”งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 2567


นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 มกราคม- 4กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอย่างมะขามหวาน ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวาง บ่งบอกถึงความเป็นมาของเมืองนครบาลเพชรบูรณ์

เมื่อครั้งสมัย จอมพล.ป.พิบูลสงคราม ที่ครั้งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เกือบจะได้เป็นเมืองหลวงของไทย ส่งเสริมการจำหน่ายและหารายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการขายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการปลูก การผลิตสินค้าแปรรูปจากมะขามชนิดต่างๆ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหาร ได้จัดนิทรรศการ ความมั่นคงด้านอาหาร โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 4 “แก้จนด้วยศาสตร์พระราชา” ในเต็นท์ ความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งมีกิจกรรม ให้ความรู้ด้านการเกษตร ทั้งด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และองค์ความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ มีจุดเชคอินให้ถ่ายรูป และในทุกๆ วันจะมีกิจกรรมให้ความรู้และการเล่นกิจกรรมรับของแจกมากมาย

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเที่ยวชมรับความรู้และร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้
ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.67 – 4 ก.พ.67 เวลา 17.30 น. ถึง 21:00 น ณ บริเวณเต็นท์ความมั่นคงด้านอาหาร ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์