27/02/2024

นครปฐม ปปท.เขต 7 เปิดเวทีสาธารณะสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตในพื้นที่

นครปฐม ปปท.เขต 7 เปิดเวทีสาธารณะสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พ.ต.ท.ทนง เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “เปิดเวทีสาธารณะในการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริต โดยมี นางสาวปภรดา เขียวประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท.เขต 7 กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นาวาอากาศเอก ดิษพล ชูวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินกำแพงแสน ปลัดอำเภอกำแพงแสน กอ.รมน.โดยมี นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ปปท.ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ นางสาวณัฐมณฑน์ ดาสาลี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ มาเป็นวิทยากรแนะนำบทบาทและภารกิจ อำนาจหน้าของสำนักงาน ปปท.โดยมี นายเสริม มีผิวหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ ร่วมสนับสนุนเปิดเวทีสาธารณะในครั้งนี้


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 จัดโครงการเครือข่าย ปปท.เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ โดยจัดประชุมเชิงวิชาการ เปิดเวทีสาธารณะสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงาน ปปท.เขตเป็น 7เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบรวมตัวกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ ให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังทุจริต เป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายภาคประชาสัมคม เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมบริหารจัดการทุจริต ส่งผลให้การทุจริตในพื้นที่น้อยลง


ด้าน พ.ต.ท.ทนง เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 กล่าว่า โครงการนี้เป็นไปตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาล มุ่งเน้นให้การป้องกันเป็นการหยุดระงับยับยั้งปัญหาก่อเกิดความเสียหาย เสริมสร้างนโยบายทุกคนไม่ทนต่อการทุจริต คือให้ทุกคนตระหนักรู้ว่าการทุจริตของชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวเราก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน อีกทั้ง การเปิดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นการกระทำอันอาจจะก่อให้เกิดการธุรกิจในภาครัฐ
สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้ร่วมเวทีสาธารณะประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ คณะกรรมการชุมชนเทศบาลอำเภอกำแพงแสน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบรวมทั้งสิ้น 50 คน หลังจบโครงการ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ กรณีรุกล้ำเขตแนวพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีการทุจริตหรือไม่เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติปัญหาดังกล่าวต่อไป

วีรวิชญ์ โรจนอัครพงศ์ นครปฐม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป