24/06/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ อ.ทรายทองพัฒนา เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ อ.ทรายทองพัฒนา เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมด้วย นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอทรายทองวัฒนา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง คือครอบครัวของ นายอ่อนสา ลาโสภา อายุ 70 ปี และนางบัวพันธ์ ลาโสภา อายุ 77 ปี สามีกับภรรยา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้พิการทุพพลภาพ ประเภท 3 ทั้ง 2 คน ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกชาย 1 คน อายุ 46 ปี ลูกชายมีสภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงสมบูรณ์ประกอบอาชีพหรือทำงานหนักไม่ได้ รายได้ในครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากเงินเบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุ รวมแล้วประมาณเดือนละ 3,000 – 4,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าข้าวสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สภาพที่อยู่อาศัยลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ สภาพบ้านโดยทั่วไปมีความแข็งแรง แต่หลังคาบ้านมีรอยรั่วตรงบริเวณห้องนอน ทำให้เวลาฝนตกมักจะมีน้ำฝนรั่วไหล จากหลังคาตกลงมายังที่นอน ส่วนห้องสุขาเป็นแบบนั่งราบอยู่ภายในตัวบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่มีความลำบาก เนื่องจากนายอ่อนสา ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมทำให้ลุกนั่งและเดินลำบาก ส่วนนางบัวพันธ์ มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวานและเป็นผู้ป่วยติดเตียง ต้องอาศัยการช่วยเหลือพยุงทุกครั้งเมื่อต้องทำธุระส่วนตัว อาศัยเพียง ลูกชายคอยหุงหาอาหารและออกไปรับจ้างเลี้ยงครอบครัว
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินให้ความช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภค – บริโภค รายละ จำนวน 1 ชุด และน้ำดื่ม รายละ จำนวน 2 แพ็ค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น //////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป