26/06/2024

เพชรบูรณ์ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ชวนเที่ยวตลาดนัดในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์2567 อัดแน่นด้วยกิจกรรม

เพชรบูรณ์ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ชวนเที่ยวตลาดนัดในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์2567 อัดแน่นด้วยกิจกรรม

 

นางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าขอเชิญชาวเพชรบูรณ์เที่ยวชมกิจกรรมตลาดนัดในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งภายในงานจะมีการ จำหน่ายสินค้าและผลผลิต ทางการเกษตรของ YSFตลาดเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จำหน่ายผลผลิตมะขามหวานและผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป จำหน่ายพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณ ริมถนสระบุรี-หล่มสัก หน้าศาลากลางจังหวัเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น มีการประกวดผลผลิตมะขามหวาน และเสวนา”การขับเคลื่อนมะขามหวานเพชรบูรณ์” ชมตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มตลาดเกษตรกรและกลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดเพชรบูรณ์ สัมภาษณ์เกษตรกร ผู้ที่ได้รับรางวัล”สุดยอดมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งปี 2565 และปี 2566″ โดยมีการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดและเสวนา เวลา 08.00- 11.30 น.ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ FM 102.75 MHzส่วนในวันที่ 30-31 มกราคม

จะมีกิจกรรมการประกวดสุดยอดมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดลงพื้นที่สวนมะขามหวานที่ชนะเลิศการประกวดผลผลิตมะขามหวานแต่ละสายพันธุ์ เพื่อพิจารณาสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จะมีการจัดกิจกรรม Work Shop ของ YSF เพชรบูรณ์ เช่น กิจกรรม Eco print ผ้าพิมพ์ใบไม้, การทำไอศครีมโฮมเมต,งานจักสานจากไม้ไผ่ เป็นต้น

และ การประมูลมะขามหวานที่ชนะการประกวดผลผลิตมะขามหวาน ประจำปี 2567 และปิดท้ายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและรางวัลการประกวดมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567ทั้งนี้เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต่อว่าการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่าง กว้างขวาง

รวมถึงส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร กระตุ้นให้เกิดการปลูก การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามชนิดต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีมาตรฐานออกสู่ท้องตลาด จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชม ชิม ช้อป ใช้ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป