27/02/2024

สตูล ศรชล สตูล ร่วมกับ พสบ.สตูล จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

สตูล ศรชล สตูล ร่วมกับ พสบ.สตูล จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ที่โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ (ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล หรือ ผอ.ศร.ชล) นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางทะเลจังหวัดสตูล (ศคท.จว.สต.) ร่วมกับ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะ เรือ ต.996


มาร่วมเปิด “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเก็บขยะชายหาดที่เกาะบุโหลนดอน” โดยมีนาวาเอกแสนย์ไท บัวเนียม รอง ผอ.ศร.ชล จ.สตูล และนางสาวสุภาพรรณ สุนทรารชุน ประธานกลุ่มผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 หรือ พสบ.สตูล ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น


เพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและกลุ่มเอกชนนับเป็นพลังความสามัคคีทำให้เกิดสาธารณประโยชน์ , เพื่อสร้างความรับรู้ การร่วมกิจกรรมด้วยการเก็บขยะชายหาดและคัดแยกขยะ เพื่อนำเข้าโครงการขยะปันสุขของจังหวัดสตูล ปลูกฝั่งให้เยาวชนได้รับรู้ถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งรวมถึงการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 350 คน ก่อนจะร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันที่ผู้ใหญ่ใจดีนำมาเลี้ยงครู นักเรียน และชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป