26/06/2024

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้กองขยะสำหรับรีไซเคิล ขนาดใหญ่ ของ บจ.วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้กองขยะสำหรับรีไซเคิล ขนาดใหญ่ ของ บจ.วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบสถานการณ์ และการปฏิบัติในการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ในขั้นการปฏิบัติ ระหว่างเกิดภัย กรณีเหตุอัคคีภัยกองวัสดุสำหรับรีไซเคิลของ สำนักงานใหญ่ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัยตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 03.30 น. ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก โดยจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือ ประกอบด้วย รถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ำ, พร้อมจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจากกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าสนับสนุนการดับเพลิงตั้งแต่เกิดเหตุ ปัจจุบันยังไม่จบภารกิจ ซึ่ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการสนับสนุนรถขุดตักเพิ่มเติมสำหรับขุดเกลี่ยกองวัสดุฯ เพื่อทำการดับไฟ และเตรียมการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขเข้าประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากควันไฟของชุมชนรอบข้างที่เกิดเหตุ (ขั้นปฏิบัติหลังเกิดภัย) ต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป