22/02/2024

ปทุมธานี คึกคัก เด็กเก่งทั่วประเทศแห่สอบ PreTest 67 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต กว่า 2,800 คนก่อนลงสอบสนามจริง

ปทุมธานี คึกคัก เด็กเก่งทั่วประเทศแห่สอบ PreTest 67 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต กว่า 2,800 คนก่อนลงสอบสนามจริง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นักเรียนทั่วประเทศกว่า 2,800 คน แห่สอบ PreTest 67 ก่อนลงสอบสนามจริงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยบรรยากาศสนาม PreTest 67 สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดเตรียมประสานเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบ ซึ่งผู้ที่เข้าสอบจะเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 -6 โดยผู้ปกครองได้เดินทางพามาเพื่อเข้าสอบ PreTest 67 จำนวนกว่า 2,800 คน ด้านนาย ชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุปลาบวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า

สำหรับการสอบ PreTest 67 ก่อนการสอบเข้าจริงของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ใน ปีนี้มีผู้สมัครเข้าสอบกว่า 2,800 คน ทั้งนี้ มาตรการป้องกันการทุจริต ทางโรงเรียนได้ตั้งกรรมการเพื่อดูแลความเรียบร้อยตามลำดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย หัวหน้าคุมสอบ และกรรมการคุมสอบ ที่จะให้มีกรรมการประจำในแต่ละแถว โดยในการสอบไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการคำนวณ เข้าห้องสอบ โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จะประกาศผลการสอบ PreTest 67 ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ส่วนการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเกิดขึ้นช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป