21/02/2024

ลำพูน – มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ต้านภัยหนาวจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 7”

มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ต้านภัยหนาวจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 7” แบ่งปันอุ่นไอรักและความห่วงใยสู่พี่น้องและเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายภาณุพงษ์ ชมภู หัวหน้าชุดปฏิบัติงานมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครฯ ประจำจุดอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, จุดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , จุดอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน , จุดอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน , จุดอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , จุดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมจัดกิจกรรมต้านภัยหนาวจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 7 เพื่อแบ่งปันอุ่นไอรักและความห่วงใยสู่พี่น้องและเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 หมู่ที่ 3 บ้านขุนป๋วย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีกิจกรรมต่างๆทั้งการทำอาหารแจกเด็กนักเรียน ทาสีรั้วอาคารโรงเรียน ซ่อมแซมและบำรุงเครื่องเล่นที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เสริมทักษะ เครื่องนอน เครื่องกันหนาว ข้าวสาร เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

นายภาณุพงษ์ฯ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า “มาตราที่ 136 ตามพระราชบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า ด้วยมูลนิธิฯ จัดเป็นมูลนิธิบรรเทาสาธรณะภัย และดำเนินงานให้การช่วยเหลือในด้านสาธารณะสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ได้รับการประสานจากบุคลากรในพื้นที่ว่า โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดาร นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปาเกอกะญอ(กะเหรี่ยง) โดยทางโรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วยประสบปัญหาด้านข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค มีไม่เพียงพอ และทางโรงเรียนฯ ยังมีความต้องการ อุปกรณ์ฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และเครื่องเล่นสนาม รวมถึงสีสำหรับทาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน ที่มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยปัจจุบันโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 60 คน มาเรียนแบบมาเช้า-เย็นกลับ ส่วนใหญ่เป็นชาวชาติพันธุ์บนพื้นที่ราบสูง มีฐานะยากจน”

ทางมูลนิธิฯจึงได้กำหนดจัด กิจกรรมโครงการ “ต้านภัยหนาวจากพี่สู่น้องครั้งที่ 7” ขึ้นในวันที่ 27-28 มกราคม ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมเลี้ยงอาการกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียน และกิจกรรมทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารเรียน รวมถึงกิจกรรมซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) องค์กรเอกชน และร้านค้าทั้งในจัหวัดเชียงใหม่ และในจังหวัดลำพูน ได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันสนับสนุน จนทำให้โครงการฯประสบความสำเร็จอย่างงดงาม”..นายภาณุพงษ์ฯ เปิดเผยในที่สุด

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ภาพนิ่ง : มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป