21/07/2024

สมุทรปราการ-“เทศบาลตำบลแพรกษา” จัดแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด!! มุ่งส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬา ต้านภัยยาเสพติด

สมุทรปราการ-“เทศบาลตำบลแพรกษา” จัดแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด!! มุ่งส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬา ต้านภัยยาเสพติด

ท่าน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 25 และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน” ประจำปี 2567 ฟุตบอล 7 คน ณ สนามกีฬา TS คลับ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โดยมี นายวรรณวุฒิ มาสุข รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแพรกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

 

ด้านท่าน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวว่า ในวันนี้เป็นพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ทางเทศบาลตำบลแพรกษาโดยท่านนายก อรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญโทษของยาเสพติด จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน
ประจำปี 2567 ขึ้น โดยเป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 12 ปี และอายุไม่เกิน 15 ปี

 

ประกอบกับปัจจุบัน ประเทศไทยยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในยุคปัจจุบัน พบว่าเด็กและเยาวชนที่
เริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง พบว่าผู้เข้ารับบำบัดรักษาเป็นเยาวชน

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลแพรกษา ได้ส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพร่างกาย ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ช่วยยกระดับและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป และสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน จะสิ้นสุดลงและมีการมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 นี้

     

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป