22/02/2024

สุโขทัย-เตรียมงานใหญ่ ศาลเจ้าปุงเถ่ากง-ม่าจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย-เตรียมงานใหญ่ ศาลเจ้าปุงเฒ่ากง-ม่าจังหวัดสุโขทัย

นายสุรพล อังศิริจินดา นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย นำคณะเข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ขอความอนุเคราะห์ทางสถาบันฯจัดแสดงคณะหล่อโก้ว ร่วมในงานศาลเจ้าประจำปี 2567 ซึ่งปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยและเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการศาลเจ้าปุงเฒ่ากง-ม่า สุโขทัย กำหนดจัดงานเทศกาลแห่เจ้า ศาลเจ้าปุงเฒ่ากง-ม่า สุโขทัย ขึ้นวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นงานประจำปีครั้งแรกของจังหวัดสุโขทัย และจะเป็นงานประจำปีในปีต่อๆไป ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เชิงสะพานพระร่วง ริมน้ำยมจกลางเมืองจังหวัดสุโขทัย


โดยนายบวรกิติ์ เสถียรวทิตกุล ประธานกรรมการศาลเจ้าปุงเฒ่ากง-ม่า สุโขทัย พร้อมคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเฒ่ากง-ม่า สุโขทัย สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันจัดประชุมหารือในการเตรียมงานขึ้น ที่ห้องประชุมโรงเรียนกวางตงสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย ในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ และเพิ่มเป็นเทศกาล การท่องเที่ยว ของจังหวัดสุโขทัยต่อไป

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป