21/02/2024

ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น เดินทางเพื่อเข้าพบนายอำเภอแม่สะเรียง เพื่อหารือในประเด็นพื้นที่ที่คณะของตนจะเดินทางไปทำกิจกรรมอาสาวันเด็กปี 67

ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น เดินทางเพื่อเข้าพบนายอำเภอแม่สะเรียง เพื่อหารือในประเด็นพื้นที่ที่คณะของตนจะเดินทางไปทำกิจกรรมอาสาวันเด็กปี 67
เมือวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น เดินทางเพื่อเข้าพบ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เพื่อหารือในประเด็นพื้นที่ที่คณะของตนจะเดินทางไปทำกิจกรรมอาสาวันเด็กปี 67 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ ต.แม่คง อ. แม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้สรุปพื้นที่ที่คณะจะเดินทางขึ้นไปซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางโดยรถยนต์ 4WD ซึ่งเป็นทางที่ทุรกันดาร และ ยากลำบากในการเดินทางโดยรถยนต์ และในปีหนึ่งถ้าเป็นช่วงฤดูฝนการเดินทางจะถูกตัดขาดโดยทันที โดยได้สรุปภาพรวมในพื้นที่ซึ่งทางอำเภอ แม่สะเรียงจัดบุคลากร ปลัดอำเภอร่วมกิจกรรมด้วยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 67 โดยนัดหมายพร้อมกันที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ซึ่งธนิตศักดิ์ ดารามั่น กล่าวเพิ่มเติมและขอขอบคุณฝ่ายปกครองที่อำนวยความสะดวกและได้ใส่ใจในปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่โดยได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คงในการแก้ปัญหาสาธารณูพื้นฐาน และตนเองต้องขอบคุณกลุ่มเพื่อนๆที่ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ โซล่าเซลล์, และอื่นๆเป็นจำนวนมากที่ส่งขึ้นมาเพื่อร่วมกิจกรรมในวันเด็กที่พิเศษสุดในปีนี้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป