27/02/2024

งานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล“วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2” (2nd Run Fun Fund)

งานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล“วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2” (2nd Run Fun Fund)

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหทัยนเรศวร์ ชั้น 7มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน “วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2 (2nd Run Fun Fund) วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.30 น. ณ สวนพุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดโดย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิ ฯ ได้ชี้แจงว่า มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2505 โดยให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญาในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านต่าง ๆ และฝึกอาชีพตลอดทั้ง จัดสวัสดิการ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการทั้งหมด 11 แห่ง ตั้งอยู่ในส่วนกลาง 6 แห่ง และในส่วนภูมิภาคอีก 5 แห่ง และกำลังดำเนินการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง คือ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สระบุรี และปัตตานี

โดยในส่วนของ จังหวัดปัตตานีสามารถให้บริการผู้พิการทางสติปัญญาที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม โดยรวมจะสามารถรองรับ ผู้พิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและระดับความพิการ ได้จำนวน 800 – 900 คน นอกจากนั้นยังได้ขยายการบริการ ลงสู่ชุมชน โดยให้การอบรมความรู้แก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดหาสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนทั้งประจำและเป็นครั้งคราว ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ราย การดำเนินงานของมูลนิธิฯ นับได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐและสังคมได้เป็นอย่างมาก ทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อาศัยจากการรับบริจาค เป็นส่วนใหญ่ ในแต่ละปีจะใช้งบประมาณจำนวนประมาณ 60 ล้านบาท


ดังนั้น คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรม น้อง ๆ ชวน “เดิน-วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2” (2nd Run Fun Fund 2) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนพุทธมณฑล ศาลายา เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอนครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้งประเภทชายและหญิง โดยแบ่งเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 362 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-215-0781-5/ e-mail : [email protected] / ID Line : 095-5506812 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.fanaticrun.com
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และได้รับความกรุณาจากผู้มีอุปการคุณ ให้การสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์หลัก ดังนี้


1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2.บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม-อินดัสตรีส์ จำกัด (TOA)
3.บริษัท Apollo (Thailand) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ยี่ห้อ Idemitsu
4.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5.บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
6.บริษัท ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า Socksy
7.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทห้างร้านและบุคคลต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดี…
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม