22/02/2024

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ ปัญหากัดเซาะชายฝั่งและตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งท่องเทียว

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ ปัญหากัดเซาะชายฝั่งและตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งท่องเทียว

ที่ น้ำตกฉัตรวารีน อุทยานแห่งชาติ เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี ร่วมให้การต้อนรับ ร.อ. รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

และตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พบปะพูดคุย และรับฟังปัญหาอปุสรรคของชุมชนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยมี นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นราธิวาส เขต 3 นายอามีนทร์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นราธิวาส เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 สาขาปัตตานี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป