27/02/2024

สระบุรี/สภาพอากาศวันนี้เกิดลมเปลี่ยนทิศจากตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันตกที่พัดจากอ่าวไทย ทำให้กระแสลมอ่อนมากๆ และเกิดการสะสมของฝุ่นละออง เข้าสู่ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สีแดง)

สระบุรี/สภาพอากาศวันนี้เกิดลมเปลี่ยนทิศจากตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันตกที่พัดจากอ่าวไทย ทำให้กระแสลมอ่อนมากๆ และเกิดการสะสมของฝุ่นละออง เข้าสู่ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สีแดง)

ท่านบัญชา เขาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้สั่งการยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในเขตตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเมืองสระบุรี โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 สระบุรี

ร่วมกับ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และสถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองในสถานประกอบการโ รงโม่หินบริเวณจุดล้างล้อ

รวมทั้งเทศบาลตำบลหน้าพระลานและองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ระดมฉีดพ่นละอองน้ำและรดน้ำดูดฝุ่นบริเวณถนนพหลโยธิน และในพื้นที่รอบโรงโม่ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มข้นในการทำความสะอาดถนนภายในสถานประกอบการ/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป