24/06/2024

กาฬสินธุ์รมว.คมนาคมลงพื้นที่กาฬสินธุ์เล็งพัฒนาถนนทางหลวง3อำเภอ

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังปัญหาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรับปากชาวกาฬสินธุ์เร่งพัฒนาปรับปรุงขยายถนนสายต่างๆในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู หลังถนนทางหลวงสายหลักไม่ได้รับการพัฒนามานานหลายปี ส่งผลให้ประชาชนสัญจรไปมา และขนย้ายผลิตทางการเกษตรยากลำบาก และไม่ได้รับความปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบ่อยครั้ง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมทางหลวง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์ อ.เขาวง และ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ พร้อมพบปะประชาชนกว่า 500 คน
โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 6 นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายพลากร พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายทินพล ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นางดวงตา พายุพล ผอ.แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นายประสิทธิ์ สาขา ผอ.แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายภูมินทร์ ภูมิเขตร ส.จ.อำเภอกุฉินารายณ์ นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุมสิม
นายภิรมณ์ อุทรักษ์ นายก อบต.นาไคร้ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า 500 คนให้การต้อนรับและนำเสนอปัญหา
โดยส่วนใหญ่ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นได้เสนอปัญหาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์ อ.เขาวง และอ.นาคู ซึ่งทั้ง 3 อำเภออยู่ใน จ.กาฬสินธุ์ แต่กลับอยู่ในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จ.สกลนคร ทำให้การประสานงานพื้นที่ลำบาก เพราะต้องข้ามจังหวัด ขาดการพัฒนาต่อเนื่อง นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถนนทางหลวงสายต่างๆในพื้นที่ 3 อำเภอนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงเท่าที่ควร ทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา และขนย้ายผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความอยากลำบาก และไม่มีความปลอดภัยในการใช้ถนน  โดยเฉพาะเส้นอำเภอกุฉินารายณ์ไปยังโรงงานน้ำตาลและออกไปยังถนนรอบนอกมุ่งสู่ จ.มุกดาหาร, ถนนสายอำเภอกุฉินารายณ์ไปอำเภอเขาวง  และถนนจากอำเภอเขาวงไปยังอำเภอนาคู ซึ่งยังเป็นถนนสองเลน ไหล่ทางแคบ ไม่มีไฟส่องสว่าง ถนนมืด ไม่มีเกาะกลาง บางจุดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไปแล้วหลายราย ชาวบ้านจึงอยากให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ต้องการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันระดับประเทศในทุกด้าน และสั่งการให้ทุกกระทรวงลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งวันนี้ตนได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารของกรมทางหลวง มาลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะใน 3 อำเภอ ที่อยากสะท้อนปัญหาว่า ถนนหนทางไม่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงมานานหลายปี
โดยจากการลงพื้นที่ได้ทราบข้อมูลว่า ถนนหลายสายยังขาดการปรับปรุงอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรไปมาของประชาชนและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่าย บางจุดบางช่วงยังเป็นสองเลน บางช่วงมีหลุมมีบ่อ ไม่มีไฟส่องสว่าง และมืด ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมได้รับทราบข้อมูลแล้ว จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าไปพิจารณา เพื่อที่จะจัดทำโครงการ และอนุมัติงบประมาณ เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาถนนสายต่างๆในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย และทำให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งตนขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ว่าจะดำเนินการ พัฒนาปรับปรุงถนนทางหลวงและถนนสายต่างๆโดยเร็วที่สุด
อย่างไรก็ตามในส่วนกรณีประชาชนเสนอและเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยน 3 อำเภอ ซึ่งอยู่ใน จ.กาฬสินธุ์ แต่กลับอยู่ในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 จ.สกลนคร กลับมาอยู่ในเขตรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เพื่อง่ายต่อการพัฒนานั้น เรื่องดังกล่าวจะมีการนำเข้าไปพิจารณาหา เพื่อแนวทางแก้ปัญหาและทางออกร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ในช่วงที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่าจะอยู่เขตไหนก็แล้วแต่ จะไม่ให้เกิดอุปสรรคในการประสานงานและไม่ให้เกิดปัญหาในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแน่นอน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป