26/06/2024

จันทบุรี-โรงเรียนศรียานุสรณ์ ซ้อมแผนเผชิญเหตุคนคลุ้มคลั่งในโรงเรียน ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จันทบุรี-โรงเรียนศรียานุสรณ์ ซ้อมแผนเผชิญเหตุคนคลุ้มคลั่งในโรงเรียน ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 
https://youtu.be/0r2NwUbo1aQ
ที่โรงยิมโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันบุรี ได้จัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยด้วยการฝึกอบซ้อมแผนเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดการคุ้มคลั่งภายในสถานศึกษา เนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาบ่อยครั้ง  ดังนั้นโรงเรียนศรียานุสรณ์ จันบุรี จึงขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองจันทบุรี จัดเจ้าหน้าที่มาฝึกอบรม ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยได้สมมุติเหตุการณ์ เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งในโรงเรียน ซึ่งต้องใช้ไม้ง่ามจับคนคลุ้มคลั่งเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ครูชาย และบุคลากรชายในสถานศึกษา รวมถึงนักเรียนได้รู้ถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ เพื่อเป็นการป้องกันและระงับเหตุในเบื้องต้น
ด้าน นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ห่วงความรุนแรงและการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาของนักเรียน และเด็กพิเศษใช้ความรุนแรง และทำร้ายร่างกายจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นข่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จังหวัดจันทบุรีตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดที่ผ่านมาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี ทำแบบคัดกรองให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำการประเมิน ทราบถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้แยกไว้ ในระดับ เขียว เหลือง แดง และพยายามช่วยให้เด็กกลุ่ม ที่น่าเป็นห่วงได้รับการดูแล รักษาและสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติ และสร้างให้สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ปลอดภัย //
นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่พูดคุย ในสถานศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งขอให้ผู้ปกครองเป็นหูเป็นตา สอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลาน เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมเสี่ยง ไม่อยากให้มีการแข่งขันสูงมาก อยากให้เด็กได้วิ่งเล่นกันตามวัยที่สมควร ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ไม่ได้แก้ง่ายๆ  ต้องช่วยกันแก้ทุกภาคส่วน เพราะทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า ยุคนี้เป็นยุคของการสื่อสารดิจิทัล สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เด็กที่โตในยุคนี้จะโตกับมือถือ และสถานการณ์การแข่งขันทางสังคมที่ค่อนข้างสูง บนความคาดหวังผู้ปกครองที่มีต่อเด็กมากเกินไป เรื่องนี้จึงต้องช่วยกันทุกภาคส่วน ร่วมดูแล คัดกรอง ป้องกันปัญหา และลดเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในครอบครัวและโรงเรียน
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป