26/06/2024

จันทบุรี-ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

จันทบุรี-ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
https://youtu.be/RzYnI6dnhDk
วันนี้ ( 2 ก.พ.67 ) ที่ห้องประชุมโรงแรมบลูแรบบิท จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี หรือ กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ที่เป็นการประชุมนอกสถานที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาครัฐ และเอกชนเดินหน้าแผนโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดจันทบุรี โดยครั้งนี้มีเรื่องเพื่อทราบ ที่สำคัญ อาทิ รายงานสภาวะทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 /
การขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 / แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2  เรื่องเพื่อพิจารณาข้อเสนอด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านกฎระเบียบ และด้านอื่นๆ เป็นต้น
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป