22/02/2024

ตาก – หน่วยเฉพาะกิจราชมนู จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทหารกล้า เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี

ตาก – หน่วยเฉพาะกิจราชมนู จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทหารกล้า เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี
ที่ห้องประชุมวัชโรภาส กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจราชมนู ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พันเอกณัฐกร เรือนติ๊บ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนู เป็นประธาน ในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทหารกล้า เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ โดยมีนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด นายสุระชัย วีระสมเกียรติ คหบดีเจ้าของธุกิจคลัง 9 นายอำนาจ นันทหาร ประธาน บิสคลับภาคเหนือ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ทหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ สงครามมหาเอเซียบูรพา สิ้นสุดลง ทหารไทยจำนวนมากถูกปลดปล่อยจากการเป็นทหาร จึงมีการเรียกร้องให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กระทั่งกระทรวงกลาโหมเสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก ทางหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพล และครอบครัว พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลของหน่วยที่ล่วงลับไปแล้ว โดยพิธีเริ่มจาก ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ.อาคารวัชโรภาส พระสงฆ์จำนวน 10 รูปเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เข้าประจำที่นั่งประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล เจ้าหน้าที่ลาดผ้าภูษาโยง เจ้าหน้าที่วางผ้าไตรบังสกุล ประธานและผู้ร่วมพิธีทอดผ้าไตรบังสกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสกุล พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ อุทิศให้แก่กำลังพลผู้เสียชีวิต พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นกล่าวคำถวายภัตตาหารและสังฆทาน ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ ผู้ร่วมพิธีรับพร กราบลาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยพระปริตร เป็นเสร็จพิธี
/////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป